Kullanıcı Sözleşmesi

1. Hizmetlerin Tanımı OTOLASTİKBURADA.COM; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında bilgi hizmetleri sunar.

 

2. www.Otolastikburada.com isimli web sitesi ve de işbu web sitesi üzerindeki hizmet sistemi, On yazılım A.Ş. Yenimahalle-ANKARA tarafından işletilecektir.

 

3. On yazılım şirketinin Kullanım Şartları sitemize kayıt olarak kabul edilmiş sayılır. Bu durumda tarafımızdan –SEKİZGEN tarafından - verilen hizmetlerden yararlanarak, işbu Kullanım Şartlarını onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Şartları her zaman www.Otolastikburada.com adresinden çağırılabilir, basılabilir ve yerel olarak hafızaya kaydedilebilir.

 

4. OTOLASTİKBURADA.COM üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi OTOLASTİKBURADA.COM üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. OTOLASTİKBURADA.COM, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Şifresini üst üste 5 kez yanlış giren kullanıcının siteye girişi geçici bir sure engellenir. Şifresini unutan kullanıcı “şifremi unuttum” bölümüne tıklayarak şifresi üye olduğu mail adresine yollanır. Kullanıcının OTOLASTİKBURADA.COM üyeliği gerektiren sayfalara bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

 

5. Üye; OTOLASTİKBURADA.COM servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, OTOLASTİKBURADA.COM web sayfalarını kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, OTOLASTİKBURADA.COM ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve OTOLASTİKBURADA.COM 'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,OTOLASTİKBURADA.COM ortamında site geneline zarar verecek veya OTOLASTİKBURADA.COM ’i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,OTOLASTİKBURADA.COM ’da sunulan hizmetlere OTOLASTİKBURADA.COM tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlardaOTOLASTİKBURADA.COM' in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin OTOLASTİKBURADA.COM ’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü OTOLASTİKBURADA.COM 'in sorumlu olmayacağını,tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, OTOLASTİKBURADA.COMsayfalarını kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, sayfaların kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı OTOLASTİKBURADA.COM 'ten tazminat talep etmemeyi, OTOLASTİKBURADA.COM' ten izin almadan OTOLASTİKBURADA.COM sayfalarını ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, OTOLASTİKBURADA.COM' in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde OTOLASTİKBURADA.COM 'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını, Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiştir.

 

6. OTOLASTİKBURADA.COM' e Verilen Yetkiler

OTOLASTİKBURADA.COM herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı OTOLASTİKBURADA.COM 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

7. OTOLASTİKBURADA.COM, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

 

8. OTOLASTİKBURADA.COM üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edebilir.

 

9. OTOLASTİKBURADA.COM’da https://Otolastikburada.com/servis alan adı altında yer alan servis ile ilgili hizmetler Onyazılım’ın iştiraki olan “Otolastikburada Listeleme Hizmetleri Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. AŞ.” tarafından sunulmaktadır. OTOLASTİKBURADA.COM’da Servis kategorisi altında yer alan servisler hakkında yapacağınız yorumlarla ilgili tarafınıza yapılacak bilgilendirmeler ve soru sormanız durumunda tarafınıza sorunuzla ilgili dönüş yapılabilmesi için isminiz, telefon numaranız ve yorum ya da sorunuz “Otolastikburada Listeleme Hizmetleri Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. AŞ.” ile paylaşılabilir.

 

10. OTOLASTİKBURADA.COM üyelerin sayfalardan yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı OTOLASTİKBURADA.COM sorumlu tutulmayacaktır.

 

11. OTOLASTİKBURADA.COM kendi ürettiği ve/veya dış ardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. OTOLASTİKBURADA.COM üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde OTOLASTİKBURADA.COM tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, OTOLASTİKBURADA.COM' den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

 

12. OTOLASTİKBURADA.COM, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. OTOLASTİKBURADA.COM, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden OTOLASTİKBURADA.COM' in sorumlu olmadığını kabul eder.

 

13. OTOLASTİKBURADA.COM, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.OTOLASTİKBURADA.COM.com/uyelik-sozlesmesi/ adresinde bulabilir ve okuyabilirler.

 

14. OTOLASTİKBURADA.COM kayıtlarının geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda OTOLASTİKBURADA.COM'in bilgisayar kayıtlarının HU MK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirtenOTOLASTİKBURADA.COM kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

15. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır.

 

16. www.Otolastikburada.com hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle "Korunan Mülkiyet") saklı tutarlar. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, vewww.Otolastikburada.com üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

17. Hizmetler içinde yer alan “ücretsiz çekici” hizmeti, Lastikpark tarafından hizmet verilen il’in büyükşehir belediye sınırları içinde anlaşmalı olduğu özel ve yetkili servisler tarafından Otolastikburada.com üyelerine verilmektedir. Ücretsiz çekici hizmetinden faydalanmak isteyen üyeler, ilgili ücretsiz çekici hizmetini veren servisleri kullanmak, aracını bu servislere çektirmek ve ilgili aracının onarımlarını bu servislerde yaptırmak mecburiyetindedir. Bu anlaşmalı servisleri kullanmak istemeyen üyeler, ücretsiz çekici servisinden faydalanamazlar. Bu durumda üye anlaşmalı servisi kullanmak istemediğini belirtmeli ve ilgili servislerin çekicisini değil kendi kasko sigortasının çekicisini yine ücretsiz olarak kullanabilecektir. Otolastikburada.com anlaşmalı servisini kullanıp, ancak ilgili servislere aracını bırakmayıp farklı servislere aracını çektirmek isteyen üyeler ile belediye sınırları dışında çekici hizmeti almak isteyen üyeler, ilgili çekici bedelini hizmet veren çekicinin sahibine veya firmasına nakden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

18. Otolastikburada.com yerinde hizmetler dahil olmak üzere, sitesinde yayınlamış olduğu hizmet paketlerinin içinde yer alan her hangi bir hizmet veya hizmetleri dış kaynaklı bir firma veya personel kullanarak yerine getirebilir.

19. Üye hizmet alacağı tüm takip ve raporlama gereken ihtiyaçlarını üyelik sayfasındaki üye bilgileri kısmına eksiksiz girmek zorundadır. Üyenin yanlış giriş yaptığı bir bilginin raporlama ve takibinde yanlışlık olursa tüm sorumluluk üyeye aittir.

20. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Samsun Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

21. Fesih; OTOLASTİKBURADA.COM dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu sözleşme ile birlikte web sayfasını kullanan ziyaretçiler web sayfasında ilan edilen “Gizlilik Bildirimi” ve “Yasal Uyarı” yazılarını okuduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Ayvaz Otomotiv Whatsapp Hattı